Hemelwater

Vanaf 1 januari 2014 is een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van kracht. Twee documenten met nuttige informatie zijn: Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening Waterwegwijzer bouwen en verbouwen Meer informatie vind je ook op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.