Hemelwater

door (kb)

Vanaf 1 januari 2014 is een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van kracht.

Twee documenten met nuttige informatie zijn:

Meer informatie vind je ook op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.